Select Page

Quality is our Tradition Ch.2 – Atlantic Mills (AMC)

หากถามถึงโรงทอผ้ายีนส์ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้น ๆ ของโลก ย่อมหนีไม่พ้น Atlantic Mills (AMC) โรงงานทอผ้ายีนส์จากประเทศไทย ที่ได้รับคำยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโรงทอผ้าที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

If asked about one of the highest quality denim mill from around the world, the Atlantic Mills (AMC) will be inevitable. Recognized as one of the best denim mills in Southeast Asia

AMC Mills ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1998 โดยเริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจซื้อขายผ้า และเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ธุรกิจทอผ้ายีนส์ในปี ค.ศ.2002 โดยเริ่มจากการขายผ้าเพียง 10 รูปแบบ สู่หนึ่งในโรงทอผ้ายีนส์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีการผลิตผ้ายีนส์ระดับพรีเมียม 2 ล้านตารางเมตรสำหรับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

AMC Mills was founded in 1998. Starting from the fabric trading business and changed into denim business in 2002. Gone from selling 10 fabric styles to one of the largest denim libraries available. Producing 2 million meters of premium denim for brands across the globe

AMC Mills เป็นผู้ผลิตเนื้อผ้ายีนส์ระดับไฮเอนด์ ที่มุ่งเน้นในในเรื่องความวินเทจตามแบบของเนื้อผ้ายีนส์ขอบริมแบบญี่ปุ่น รวมถึงความนุ่มสบายของเนื้อผ้า ที่ได้จากเทคนิคในการผสมผ้ายืดลงในเนื้อผ้ายีนส์ นอกจากนั้น การเคลือบสี, ย้อมเส้นด้าย หรือการ Overdyes (การย้อมซ้ำหลายครั้งเพื่อให้เนื้อผ้ามีสีเข้มขึ้น หรือมีเฉดสีต่างออกไปจากเดิม) ถือเป็นการผสมผสานรูปแบบดั้งเดิมของการทอผ้ายีนส์ เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว ทำให้เนื้อผ้าผืนของ AMC เต็มไปด้วย

AMC Mills is a manufacturer of high-end denim fabrics that focus on vintage selvedgework fabrics. Including the comfort of the fabric. From the technique of blending fabric into denim, in addition to dye process, overdyes (dyeing repeatedly to make the indigo color go deeper. It is a completely mixture of the traditional style of denim and innovation.

ผ้าทอที่มีคุณภาพเกิดขึ้นจากการให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืน ทาง AMC Mills รู้ว่าสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันคือ จะใช้สารเคมีอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จากการวิจัยและพัฒนา ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากโรงงานของ AMC นั้นมีความปลอดภัยในเรื่องของสารเคมี และได้รับการรับรองถึงขนาดว่าสามารถผลิตสินค้าสำหรับทารกได้เลยทีเดียว

AMC Mills know it’s important to use chemicals which are not harmful to the environment. In fact, we spend extra on safe chemicals that AMC is certified to produce baby products.

ผ้าฝ้ายที่ใช้ในการทอผ้ายีนส์ของ AMC Mills  มาจากโครงการ Better Cotton Initiative (BCI)  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนและพัฒนาการปลูกฝ้ายโดยใช้วิถีเกษตรแบบยั่งยืน และดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น  AMC Mills จึงถือเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพของเนื้อผ้า และยังเป็นตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีอีกด้วย

AMC Mills care just as much for those who contribute every day on the ground, as early as the people cooking the ingredient behind the final recipe. Farmers pulling cotton are guaranteed fair working conditions and treatment through the Better for Cotton Initiative (BCI). All AMC fabrics are 100% BCI!

ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค , ความใส่ใจในรายละเอียด และความล้ำสมัยของเครื่องจักร ทำให้ผ้าที่ทอขึ้นมีมาตรฐานที่สูงที่สุด โดยทาง AMC Mills จะไม่มีการประนีประนอมกับเรื่องคุณภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งถือเป็นดั่งบทกวีที่ทางโรงงานตั้งใจประพันธ์ขึ้นมา

With technical expertise, attention to detail, and the innovative of machinery. The fabric is  woven with the highest standard. AMC Mills are no compromise on quality for the product like this is the poetry that the factory intended to write.

We don’t just make denim , we breathe denim.

AMC Mills

Loading...

Pin It on Pinterest