Select Page

Denim Encyclopedia

ในโลกของกางเกงยีนส์ (denim) นั้น มีเรื่องราวอยู่มากมายที่คุณอาจจะยังไม่รู้ ทั้งในเรื่องของที่มา หรือรายละเอียดในแต่ละจุดของกางเกงยีนส์ เราขออาสาพาคุณให้เข้าใจถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกางเกงยีนส์ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยสารานุกรมกางเกงยีนส์ในแบบฉบับของเรา

__________________________

In the world of jeans, There are many stories that you may not know. We would like to introduce you more about jeans with our Denim Encyclopedia.

ผ้าริม (Selvedge)

 

เส้นขอบริมของผ้า ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สากลที่บ่งบอกถึงคุณภาพของผ้าทอสีครามหนึ่งผืน จุดประสงค์ของการทอขอบริมผ้า คือเพื่อความเรียบร้อย ไม่มีเศษด้ายหลุดลุ่ยออกมา ทำให้มีความทนทานในการใช้งานมากกว่าผ้ายีนส์ที่ทอจากเครื่องทอสมัยใหม่ โดยปกติผ้าริมจะสามารถทอได้ด้วยเครื่องทอผ้าแบบเก่า (Shuttle Loom) ซึ่ง ข้อแตกต่างสำคัญของเครื่องทอผ้ารุ่นใหม่กับรุ่นเก่า ก็คือขนาดของหน้าผ้า ในระยะเวลาการทอที่เท่ากัน กระบวนการทอผ้าริมจะมีความกว้างเพียงครึ่งเดียวของผ้าไม่มีริม รวมไปถึงการใช้ทักษะมากกว่าในการใช้เครื่องทอแบบเก่า

กางเกงยีนส์ทุกตัวของ Selvedgework จะสร้างสรรค์ขึ้นจากเนื้อผ้าริมที่ดีที่สุดจากโรงทอผ้าชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก โดยจุดที่เราใส่ใจนั้นในการใส่ขอบริมผ้าลงไปนั้นไม่ใช่แค่เพียงส่วนนอกของกางเกง แต่ยังรวมถึงส่วนที่มองไม่เห็นด้วย ไม่ว่าจะเป็นหูเข็มขัด, กระเป๋าหลัง และกระเป๋าใส่เหรียญ
__________________________

The selvedge refers to the white edge of a piece of fabric that secures the edge of the fabric and prevents unraveling. Selvedge denim are made out of denim woven on an old-style shuttle loom with a continuous weft and a narrow width (usually around thirty inches).

All Selvedgework jeans are made from the finest selvedge denim fabric from leading mills from all over the world. By the point we pay attention to the selvedge is not only the outside of the pants. But it also includes an invisible part. Belt, back pocket and coin pouch.

Credit : yimyaemjeans, Heddels

เป๊ก (Rivet)

 

หมุดย้ำที่ใช้สำหรับเพิ่มความทนทานให้แก่กางเกงยีนส์ในจุดขาดได้ง่าย เนื่องจากถูกเสียดสีมาก ซึ่งคือบริเวณขอบกระเป๋าด้านหน้า และกระเป๋าหลังของกางเกง

กางเกงยีนส์ของ Selvedgework จะมีการตอก Rivet ด้วยมือ อยู่ที่บริเวณขอบกระเป๋าด้านหน้าทั้ง 2 ฝั่งเท่านั้น ไม่มีการตอก Rivet ที่กระเป๋าหลัง แต่จะใช้การเย็บ Bar Tack (แซ็ค) แทนเพื่อป้องกันการระคายเคือง และเสียดสีเวลานั่ง
__________________________

Rivet is a metal accessory that is used to reinforce stress points and serve as non-functional ornamentation.

Selvedgework jeans are hand-riveted on both sides of the front pocket. No Rivet on the back pocket. Bar Tack will be used instead to prevent irritation.

แซ็ก (Bar Tack)

 

ขั้นตอนการเย็บย้ำด้วยด้ายความถี่สูงที่ช่วยเพิ่มความทนทานให้แก่กางเกงยีนส์

สำหรับกางเกงยีนส์ของ Selvedgework จะมีเย็บ Bar Tack ทั้งหมด 5 จุด คือ บริเวณเป้า (ก้นสาบซิบ/กระดุม), หูเข็มขัด, ตะเข็บข้างกระเป๋าหน้า, ขอบกระเป๋าหลัง และขอบกระเป๋าใส่เหรียญ
__________________________

A sewing procedure that reinforces stress points on jeans- usually zippers, front flies, pocket openings, and crotch joins of inseams.

Selvedgework Denim sew a bartack in 5 position – The crotch / button studs, belt loop, side seam, back pocket And the coin pocket.

การเย็บลูกโซ่ (Chain Stitch/Double Stitch)

 

รูปแบบการเย็บที่มีการออกแรงดึงในแนวทแยง ทำให้เกิดลักษณะพิเศษขึ้นเมื่อผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลานาน เรียกว่า “Roping Effect” ซึ่งการเย็บแบบลูกโซ่นั้นจะมีต้นทุนสูงกว่าการเย็บแบบธรรมดา (Lock Stitch) แต่แลกกับความสวยงาม และความคลาสสิคที่มากกว่า

กางเกงยีนส์ของ Selvedgework ทุกตัวใช้การเย็บลูกโซ่เป็นรูปแบบการเย็บหลัก ควบคู่ไปกับการเย็บแบบธรรมดา ในทุก ๆ ส่วนของกางเกง เพื่อความสวยงามและทนทานอย่างที่สุด
__________________________

Chain stitching is the traditional stitch used to hem jeans, and creates a “Roping Effect” (rippled fading at the hem). The chain stitch is created when a threaded needle is pushed through one side of the fabric then pushed back through from the opposite side. This simple back-and-forth technique will create a loop on the underside of the fabric.

All Selvedgework jeans use chain stitching as the main sewing pattern. Coupled with lock stitching in every part of the pants. For the most beautiful and durable.

See More Story at Selvedgework Shop

Loading...

Pin It on Pinterest